top of page

תקנון רכישה באתר

תקנון רכישת סדנאות וביטול השתתפות בסדנה:

 1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתנאי שיצר קשר טלפוני עד שבועיים לפני מועד הסדנה ולקבוע תאריך אחר.

 2. במקרה של ביטול השתתפות 7 ימים  לפני הסדנא או אי הגעה , המשתתף מחויב לשלם את מחיר הסדנא המלא ואין אפשרות להחזר כספי.

 3. *** במקרה של בידוד קורונה / חולי - יש לשלוח אישור ממשרד הבריאות על המקרה, ולאחר מכן יהיה ניתן לקבוע תאריך חדש.

 4. *** במקרה של סגר שהסטודיו סגור - נקבע תאריך חדש.

 5. שוברי מתנה פתוחים עד לתאריך המצוין בשובר או עד ל 3 חודשים בתאריך קניית השובר, הארכת התוקף אפשרית באישור מיוחד ובתיאום סדנא.

 6. החזר כספי על שובר מתנה יש ביום הרכישה בלבד.

 7. ל"נעה עינת-העוגות של נעה" זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים או הרשמה מעטה מדי לסדנה(מינימום 4 משתתפים לסדנא).

 8. במקרה כזה אנו מתחייבים להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל תאריך חלופי העומד לפניו.

תקנון קורסי נוער וחוגים:

 1. הלקוח רשאי לבטל את ההרשמה בתנאי שיצר קשר טלפוני עד שבועיים לפני מועד הסדנה ולקבל החזר כספי.

 2. ביטול של שבועיים לפני הקורס ניתן לעבור לקורס אחר / להמיר את הסכום ששולם למוצר אחר בסטודיו.

 3. במקרה של ביטול השתתפות 7 ימים  לפני הקורס או אי הגעה , המשתתף מחויב לשלם את מחיר הקורס המלא ואין אפשרות להחזר כספי.

 4. *** במקרה של בידוד קורונה / חולי - יש לשלוח אישור ממשרד הבריאות על המקרה, ולאחר מכן יהיה ניתן לקבוע תאריך חדש.

 5. *** במקרה של סגר שהסטודיו סגור - נקבע תאריך חדש.

 6. "נעה עינת" מתחייבת להודיע על  כל הימים ושעות מראש, במידה והלקוח אינו מגיע ליום כלשהו יש לעדכן ברגע ההרשמה ולאחר מכן אין את האפשרות לקבל החזר, במידה ויפתח קורס נוסף ויהיה בו מקום יהיה ניתן להשלים את השיעור.

 7. ל"נעה עינת-העוגות של נעה" זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים או הרשמה מעטה מדי לסדנה(מינימום 6 משתתפים לסדנא).

 8. במקרה כזה אנו מתחייבים להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל תאריך חלופי העומד לפניו.

bottom of page